2∈π.it ¢↻nsµl†ing

#Rozwój biznesu dzięki technologiiKonsulting i usługi technologiczne

Wspieranie transformacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem technologii informatycznej. Audyty strategiczne w zakresie zdolności do kreowania innowacji, skutecznego ich wdrażania oraz stworzenia kultury organizacyjnej wspierającej innowacyjność. Doradztwo w zakresie rekonfiguracji modelu biznesowego prowadzonej działalności wraz z wyznaczeniem kierunków zmian.

Budowa strategii bezpieczeństwa IT i zarządzania ryzykiem

Strategia zarządzania bezpieczeństwem informacji i zarządzania ryzykiem zapewnia organizacjom mapę drogową ochrony IT. Gwarantuje ustrukturyzowane zarządzanie informacją o celach, zapewnia możliwości dostosowania bezpieczeństwa do celów biznesowych i profilu ryzyka organizacji. Audyt bezpieczeństwa informatycznego to podstawa dobrze funkcjonującej organizacji. Realizacja audytów zarządzania procesami IT (ISO/IEC 20000, COBIT), zgodności z rekomendacją D KNF, zgodności z KRI oraz według ISO/IEC 27001.

Zarządzanie projektami wdrożeń

Nadzór nad całym cyklem realizacji projektów wdrożeniowych (w tym także współfinansowanych ze środków UE) związanych z infrastrukturą informatyczną z wykorzystaniem metodyk Prince2®, MSP™, ITIL® z uwzględnieniem wszystkich czynności z nim związanych: zarządzanie czasem, zaopatrzeniem, zasobami ludzkimi, komunikacja, kontrola jakości wykonania zadań (tzw. quality management) oraz zarządzanie kosztami projektu i ocena ryzyka towarzyszącego realizacji projektu.

Integracja i budowa systemów dedykowanych

Bogate portfolio rozwiązań zapewniających szybszy rozwój i lepszą rentowność biznesu w zgodności ze strategią firmy. Innowacyjne aplikacje obniżające koszty i zwiększające wydajność, gwarantujące zachowanie kontroli nad kosztami procesów i projektów, uwzględniające efektywne modele zarządzania kosztami.


2En.it consulting

Umożliwiamy dopasowanie IT do celów biznesu. Wspieramy biznes podczas podejmowania kluczowych decyzji związanych z transformacją architektury IT na architekturę zorientowaną usługowo (ang. Service Oriented Architecture). Analizujemy i optymalizujemy procesy biznesowe i procesy IT z wykorzystaniem języka BPMN (Business Process Modelling Notation). Optymalizujemy relacje pomiędzy biznesem i technologią przy pomocy technik umożliwiających zarządzanie architekturą korporacyjną zgodnie z TOGAF oraz najlepszymi praktykami zarządzania IT (ITIL, COBIT). Wspieramy wdrożenie procedur IT Governance poprzez przygotowanie polityk korporacyjnych oraz kompleksowe zarządzanie jakością w projektach oraz usługach IT.

Dostarczamy czytelną wizję rozwoju i utrzymania IT zgodną z wytycznymi, celami i potrzebami biznesu, wraz z mechanizmami jej mierzenia za pomocą wskaźników KPI (Key Performance Indicators). Umożliwiamy budowę mechanizmów koncentrujących IT na biznesie poprzez zapewnienie realnego uzasadnienia biznesowego do każdego działania podejmowanego przez IT. Usprawniamy zarządzanie zasobami IT dzięki wdrożeniu właściwych narzędzi i procedur zarządzania projektami i usługami.

Kim jesteśmy?

Nasz zespół stanowią doświadczeni managerowie w obszarze strategicznego i operacyjnego zarządzania IT. Eksperci odpowiedzialni za kompleksowe dopasowywanie IT do wymagań biznesu, opracowywanie strategii i polityk, koordynowanie prac nad definiowaniem wymagań oraz wdrażaniem systemów IT ułatwiających działania operacyjne i zarządzanie organizacjami. W portfolio mają kierowanie szeregiem projektów optymalizujących procesy operacyjne w biznesie oraz administracji publicznej (w tym także współfinansowanych ze środków UE).

Co robimy?

Doradzamy w zakresie rekonfiguracji modelu biznesowego prowadzonej działalności wraz z wyznaczeniem kierunków zmian.

Przekładamy potrzeby biznesowe na konkretne usprawnienia, umożliwiające szybkie reagowanie biznesu na zmiany z zachowaniem celów krótko i długoterminowych.

Optymalizujemy procesy biznesowe wskazując cele, proponując rozwiązania oraz przeprowadzając zaplanowaną transformację.

Jak do nas trafić?

mapa dojazdu
00-657 Warszawa
Plac Konstytucji 5 lok. 18B
tel.: +48 798 620 900